Uczestnicy obecni na rynku Forex

Obecni uczestnicy na rynku ForexW przeciwieństwie do innych miejsc, takich jak giełda akcji, międzynarodowy rynek walutowy nie posiada oficjalnej siedziby, jest zdecentralizowany, nie trzeba więc uiszczać dodatkowych opłat za transakcje, dzięki czemu można w poważny sposób ograniczyć koszty uczestnictwa.

Praktycznie każdy może spróbować na nim swoich sił. Rynek ten jest jedyny w swoim rodzaju, tworzą go miliony graczy, zarówno tych indywidualnych, jak i wielkich instytucji, którzy przeprowadzają między sobą transakcje walutowe.

Kto jest największym graczem? Czy wszyscy wywierają jednakowy wpływ na rynek?

Warto przyswoić sobie wiedzę na temat tego, kto i w jakim stopniu wpływa na transakcje, a tym samym na kształtowanie się wszystkich cen. Znajomość tych reguł pozwoli na zrozumienie działania całego rynku.

Główni gracze

Najważniejszymi graczami, licząc od tych, którzy wywierają największy wpływ na rynek są: banki centralne, banki komercyjne, instytucje finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne czy walutowe, brokerzy, przedsiębiorstwa komercyjne, a na samym końcu klienci indywidualni.

Banki centralne

Mimo, że są traktowani jako niezmiernie ważni uczestnicy rynku, to jednak ich całkowity udział to zaledwie kilka procent. Mimo to ich rola jest niezmiernie ważna, są odpowiedzialne za utrzymanie stabilności cen, utrzymanie danych relacji oraz wzrost gospodarczy. Posiadają wpływ na politykę kursową całego państwa, regulując podaż pieniądza w gospodarce oraz ustalając poziom rezerw.

Banki komercyjne

Grupa ta jest stosunkowo duża, zaliczyć do niej można także różnego rodzaju fundusze. Ich działania mają najczęściej charakter komercyjny, choć równie często zajmują się spekulowaniem. Największe banki generują większość całego obrotu dziennego, dzięki tak ogromnemu wolumenowi transakcji mogą zapewnić płynność rynku.

Brokerzy

Są pośrednikami dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, handlując w ich imieniu walutami obcymi. Oferują im dostęp do różnego rodzaju platform transakcyjnych, takich jak np. Meta Trader 4, za pomocą których klienci indywidualni mogą zarządzać swoim rachunkiem na rynku Forex. Świadczą również szereg innych usług dla swoich klientów, takich jak np. doradztwo finansowe czy opracowywanie analiz. Za swoje usługi nie pobierają zazwyczaj żadnych opłat, ich zyskiem jest jedynie prowizja od obrotów klienta, którą pobierają w formie spreadu.

Klienci indywidualni

Stanowią oni ostatnią grupę w całej strukturze. Pojedynczy inwestor nie jest w stanie wywrzeć jakikolwiek wpływu na określony kurs. Z każdym dniem odgrywają coraz większą rolę na rynku, dzieje się tak za sprawą ułatwionego dostępu do najnowocześniejszych platform transakcyjnych, które można zainstalować nawet na telefonie komórkowym.

Każdy z uczestników odgrywa na nim swoją rolę. Jednak dzięki ogromnej ilości graczy, pojedyncza osoba lub nawet instytucja nie jest w stanie w poważny sposób wpłynąć na kurs danej waluty. Dzięki temu, na Forex panują rynkowej zasady, a osiągnięty na nim zysk jest wynikiem uczciwej pracy.