Proces wywłaszczenia nieruchomości

Proces wywłaszczenia nieruchomościWywłaszczeniem nazywamy ograniczenie lub całkowite pozbawienie praw do jej posiadania i użytkowania osobę, która jest jej właścicielem.

Wywłaszczenie powinno być odpowiednio umotywowane. Jego przeprowadzenie jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie ma możliwości przejęcie nieruchomości na drodze kupna.

Stronami w procesie wywłaszczenia są właściciel nieruchomości oraz organ, którego celem jest przejęcie nieruchomości.

Musi być to Skarb Państwa lub inny organ samorządu terytorialnego. Nie przeprowadza się procesu wywłaszczenia nieruchomości na rzecz innych podmiotów, na przykład firmy czy osoby prywatnej. Proces wywłaszczeniowy przebiega w kilku etapach. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie rokowań. Mają one na celu sporządzenie umowy na temat nabycia spraw do posiadania danej nieruchomości. Gdy umowa zostanie sporządzona, można przystąpić do kolejnego etapu, a mianowicie wszczęcia roszczeń.

W trakcie ich trwania ma miejsce przeprowadzenie rozprawy administracyjnej. Obie strony mają wtedy czas na złożenie wyjaśnień, zgłoszenie uwag, skarg czy zarzutów. Roszczenia kończą się wydaniem decyzji wywłaszczeniowej. Jeśli będzie ona pozytywna dla danego organu i właściciel utraci swoje mienie, może starać się o uzyskanie odszkodowania z tego tytułu. Aby ułatwić sobie ten proces i mieć pewność, że uzyska godziwe zadośćuczynienie, może skontaktować się ze specjalistą.

Wiele firm zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy na rzecz wywłaszczonych. Oferują one wsparcie na każdym etapie starania się o odszkodowanie. Po pierwsze, pomagają już w komentowaniu dokumentacji. Dzięki temu, że czuwa nad tym specjalista mamy pewność, że złożymy wszystkie, wymagane dokumenty. Później przychodzi czas na analizę prawną zgromadzonej dokumentacji. Firmy zajmują się również zgłaszaniem roszczeń w imieniu klienta. Wynagrodzenie za wykonaną usługę można uregulować dopiero po otrzymaniu odszkodowania, co jest bardzo wygodne dla klientów. Odbiorcy bardzo cenią sobie to nowoczesne i elastyczne podejście.