O aktywach, czyli w co i jak inwestować?

Inwestowanie w nieruchomościWedług podstawowych zasad rachunkowości aktywa są po prostu majątkiem. Stanowią zasoby majątkowe, które mają w przyszłości przynieść wymierne korzyści. W rzeczywistości, często mylimy aktywa z pasywami, które jako drugi element zestawienia bilansowego stanowią źródło finansowania (kapitał).

I tak na przykład, dom czy budynek jest uznawany za aktywo, jednak zamiast generować dochody, wyciągają pieniądze z naszej kieszeni poprzez koszty.

Według fachowców podstawą sukcesu finansowego jest zakup i inwestowanie w aktywa oraz pozbywanie się pasywów. W tzw. kwadrancie przepływu pieniędzy, tradycyjna praca na etacie nie jest drogą prowadzącą do bogactwa.

Jednocześnie, wśród metod inwestowania należy wyróżnić przede wszystkim inwestowanie w nieruchomości. Zarówno działalność w ramach wynajmu jak i podnajmu, czy skupu i sprzedaży z zyskiem nieruchomości są sposobem na osiągnięcie sukcesu inwestycyjnego. W dłuższej perspektywie czasu, inwestowanie w nieruchomości generuje tzw. pasywny dochód, dzięki czemu to pieniądze pracują dla nas. Zostajemy rentierami dzięki umiejętnemu zarządzaniu aktywami. Pozostałe metody inwestowania to np. inwestycje na rynku kapitałowym (akcje, obligacje), rynek derywatów czyli instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych futures i forward, opcji, swapów) oraz fundusze inwestycyjne. Różne spośród wymienionych instrumentów finansowych cechuje różny stopień ryzyka. Jednak wszystkie stanowią aktywa, dzięki którym jesteśmy w stanie osiągnąć wolność finansową. Zakup dóbr zyskujących na wartości i sprzedaż tych, które tracą jest esencją i podstawą efektywnego inwestowania.

Tak więc nie opłaca się utrzymywać przez dłuższy czas samochodu, który traci na wartości. Zamiast tego bardziej opłaca się ulokować oszczędności np. inwestując w kruszce - złoto, srebro, platynę i pallad. Złoto jest kruszcem, który bardzo dobrze utrzymuje swoją wartość, nie podlegając inflacji. Ceny złota są od lat na niemal tym samym poziomie, obecnie jest to około 1250 dolarów za uncję (w przybliżeniu 28,35 g). Ponadto, złoto jest aktywem bardzo trwałym, nie niszczeje, nie zmienia swojej formy. Przez to, zawsze było kojarzone z bogactwem, gdyż samo w sobie jako kruszec posiada ogromną wartość. Wartości samej w sobie nie posiada natomiast pieniądz. Banknoty, monety i inne formy pieniądza to w rzeczywistości tzw. pieniądz fiducjarny, od łac. fides - wiara. Oznacza to, że pieniądz sam w sobie nie stanowi wartości, o której decyduje jedynie umowa społeczna, dzięki czemu pieniądz jest środkiem wymiany. Pieniądz nie zachowuje swojej wartości tak jak złoto, ze względu na inflację i politykę banku centralnego.

Gdy bank centralny dodrukowuje pieniądze, ich siła nabywcza spada, gdyż jest ich więcej w obiegu. Wówczas za każdą jednostkę pieniądza możemy nabyć mniej dóbr i usług. Dlatego ważne jest by porównywać wielkości realne, a nie nominalne. Pieniądz w ujęciu nominalnym w rzeczywistości może mieć niższą wartość realną, spowodowaną inflacją. Złota natomiast nie można dodrukować, jego zasoby na świecie są ograniczone. A im dobro jest rzadsze, tym zazwyczaj jest bardziej wartościowe. Tak więc, podsumowując, aby osiągnąć wolność finansową inwestujmy w aktywa. Jednocześnie poszerzajmy swoją wiedzę ekonomiczną i mądrze lokujmy swoje pieniądze, abyśmy nie musieli dla nich pracować, ale by to one pracowały dla nas.

http://skupnieruchomosci.net.pl/