Blog - Firma

Świadomość leasingu w Polsce

LeasingDziś, przy pomocy leasingu finansuje się w Polsce co trzecią ruchomość. Przedsiębiorcy doceniają go praktycznie na równi z kredytem bankowym, choć jest to zupełnie inna usługa.

Stało się tak z pewnością dzięki dążeniu do zaistnienia przejrzystości w przepisach oraz dzięki nieustającym staraniom o podnoszenie poziomu jakości oferowanych i świadczonych usług.

Więcej…

   

Czym jest faktura marża?

Czym jest faktura marża?Czym jest faktura marża?

Marża definiowana jest jako różnica pomiędzy całkowitą kwotą, jaką ma zapłacić klient za towar lub usługę a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

W ostateczności sprzedawca odprowadza tylko podatek od marży naliczony poprzez sprzedaż danego towaru, i jednocześnie nie może odliczyć podatku VAT z faktur dokumentujących zakup odsprzedawanego towaru.

Więcej…