Charakterystyka ubezpieczeń dobrowolnych

Ubezpieczenie dobrowolneW Polsce istnieje przymus ubezpieczenia zdrowotnego, które wykorzystujemy podczas wizyty u lekarza, w czasie choroby, pobytu w szpitalu czy nieszczęśliwego wypadku.

Ono chroni nas przed kosztami związanymi z leczeniem i korzystaniem z usług państwowej opieki medycznej. Z kolei ubezpieczenia społeczne, np. rentowe i emerytalne, nie są obligatoryjne (chyba, że przypadku zawarcia umowy o pracę), ale za to powszechne. Korzysta z nich każdy, kto może. One zabezpieczają nas na przyszłość, gdy z powodu starości lub choroby nie będziemy w stanie kontynuować pracy zawodowej.

Jednak oprócz tych dwóch najbardziej znanych rodzajów, mamy jeszcze ubezpieczenia majątkowe i osobowe, z których korzystamy w pełni dobrowolnie. Są one zabezpieczeniem w razie poniesienia szkody:

1. Majątkowej, dotyczącej np:

 • gotówki,
 • budynków,
 • urządzeń,
 • materiałów,
 • towarów,
 • zwierząt.

2. Osobowej, dotyczącej:

 • zdrowia,
 • zdolności do pracy,
 • uszkodzenia ciała uniemożliwiającego dalsze wykonywanie zawodu,
 • życia.

Choć ubezpieczenia majątkowe i osobowe są dobrowolne, ze względu na interes społeczny, istnieją takie, które mają charakter obowiązkowy, np. ubezpieczenie:

 • OC,
 • budynków gospodarstwa rolnego od katastrof naturalnych,
 • rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa.

Natomiast zdecydowana większość zależy wyłącznie od woli ubezpieczonego, który w tym celu zawiera umowę (zwaną polisą) z wybranym przez niego towarzystwem ubezpieczeniowym, na odpowiednią kwotę, wedle określonych warunków, np. wypłacane odszkodowanie, nie może być wyższe od wartości poniesionej szkody i zależy też od wysokości ubezpieczenia.

Ostatnimi czasy, jako że wielu z nas czuje się niepewnie na myśl o przyszłości, powstaje coraz więcej firm świadczących tego typu usługi. Ich ciągły rozwój i konkurencyjne stawki sprawiają, że każdy zainteresowany znajdzie ofertę odpowiednią dla siebie.

Uczestnicy obecni na rynku Forex

Obecni uczestnicy na rynku ForexW przeciwieństwie do innych miejsc, takich jak giełda akcji, mi

Jak handlować walutą?

Handel walutąInwestując na rynku walutowym Forex spekuluje się na wzroście jednej waluty wobec drugiej. Han

Podstawowe informacje - Forex

ForexForex to skrót od wyrażenia Foreign Exchange, co w tłumaczeniu na język polski oznacza giełdę walut